INFOLINIA: +48 796 363 398
pon. -piątek od 8:00 -17:00, sobota od 9:00 - 14:00
Kategorie
01/04/2014   LIGA WEDKARSKA FOX 2014r

LIGA WEDKARSKA FOX

1

 

Liga wędkarska LWF jest tworzona przez fimę media-polis.pl przy pomocy i udziale koła wędkarskiego PZW Skalbmierz.

Głównym założeniem przy tworzeniu ligi jest tworzenie serii spotkań o charakterze zawodów wędkarskich. Celem ligi jest miłe spędzenie czasu przy wędkowaniu z dodatkiem emocji.

 

CZŁONKOWIE LIGI WEDKARSKIEJ

Członkiem ligi wędkarskiej może zostać każdy członek  posiadający opłacona kartę wędkarską na województwo świętokrzyskie na rok 2014 lub podlegający pod PZW KIELCE

 

LIGA - ZAWODY

Z opinii i uwag wędkarzy amatorskich staraliśmy się dostosować formę oraz rodzaj zawodów tak aby szanse rywalizacji były jak najbardziej wyrównane dla każdego uczestnika. W związku z tym ograniczyliśmy do minimum możliwość wędkowania wyczynowego.

Liga wędkarska będzie się składała z 3 lub 4 spotkań zawodów wędkarskich o następującym charakterze.

1 zawody gruntowe

2 Zawody ''metoda dowolna''

3 zawody spławikowe nie wyczynowe

 

Opis metod wędkowania:

Zawody gruntowe – jak sama nazwa wskazuje dozwolone będzie wyłącznie wędkowanie gruntowe z wędką z przelotkami oraz kołowrotkiem. W metodzie wędkowania gruntowego zabronione jest używanie spławików. Nie dozwolone jest użytkowanie wędek typu tyczka lub bat . W zawodach gruntowych nie będą punktowane ryby drapieżne np. okoń, szczupak, sandacz, sum.

 

Zawody spławikowe – jak sama nazwa wskazuje wędkowanie na spławik w tej metodzie dozwolone jest wędkowanie na wszelkiego rodzaju zestawy spławikowe. W metodzie tej dozwolone jest używanie wyłącznie wędek z przelotkami oraz kołowrotkiem.

W zawodach spławikowych nie będą punktowane ryby drapieżne np. okoń, szczupak, sandacz, sum.

 

Zawody metoda dowolna – zawody te będą połączeniem 2 metod wędkowania gruntowego oraz spławikowego. W metodzie tej dozwolone jest wędkowanie spławikowe na wędki bez przelotek. Każdy z zawodników podczas wędkowania może zmieniać dowolnie metodę wędkowania tzn. może np. 1 godzinę wędkować na spławik jeżeli stwierdzi ze ta metoda jest nie efektywna może zmienić ja na gruntową. Ilość zmian jest nie ograniczona i tylko zależy od uczestnika.

W zawodach metodą dowolną nie będą punktowane ryby drapieżne np. okoń, szczupak, sandacz, sum itp.

 

Jeżeli do ligi zgłosi się do 50 osób odbędzie się seria 3 spotkań a na ostatnim zostaną rozdane nagrody.

W przypadku gdy uczestników będzie więcej niż 50 osób, zostaną stworzone 2 grupy A oraz B. Zawodnicy zostaną przypisani do poszczególnych grup przez organizatora zawodów.

W przypadku gdy uczestników będzie znacznie więcej niż 50 osób odbędą się 4 tzw zawody finałowe udział w nich wezmą uczestnicy którzy zajmują miejsca w tabeli od 1 do 25 w dotychczasowej rywalizacji w grupach A oraz B.

Punktacja:

1 miejsce 50 punktów

2 miejsce 49 punktów

3 miejsce 48 punktów

4 miejsce 47 punktów

5 miejsce 46 punktów

6 miejsce 45 punktów

7 miejsce 44 punktów

8 miejsce 43 punktów

9 miejsce 42 punktów

10 miejsce 41 punktów

11 miejsce 40 punktów

12 miejsce 39 punktów

13 miejsce 38 punktów

14 miejsce 37 punktów

15 miejsce 36 punktów

16 miejsce 35 punktów

17 miejsce 34 punktów

18 miejsce 33 punktów

19 miejsce 32 punktów

20 miejsce 31 punktów

21 miejsce 30 punktów

22 miejsce 29 punktów

23 miejsce 28 punktów

24 miejsce 27 punktów

25 miejsce 26 punktów

26 miejsce 25 punktów

27 miejsce 24 punktów

28 miejsce 23 punktów

29 miejsce 22 punktów

30 miejsce 21 punktów

31 miejsce 20 punktów

32 miejsce 19 punktów

33 miejsce 18 punktów

34 miejsce 17 punktów

35 miejsce 16 punktów

36 miejsce 15 punktów

37 miejsce 14 punktów

38 miejsce 13 punktów

39 miejsce 12 punktów

40 miejsce 11 punktów

41 miejsce 10 punktów

42 miejsce 9 punktów

43 miejsce 8 punktów

44 miejsce 7 punktów

45 miejsce 6 punktów

46 miejsce 5 punktów

47 miejsce 4 punktów

48 miejsce 3 punktów

49 miejsce 2 punktów

50 miejsce 1 punktów

Każdy zawodnik za udział w zawodach otrzymuje 10 punktów, punkty te są doliczane do punktów za zdobyte miejsce.

Punkty z poszczególnych zawodów sumują się do klasyfikacji końcowej. Przykładowo zawodnik na pierwszych zawodach 39 punktów, na 2 zawodach 28 punktów, na 3 zawodach 45 punktów czyli suma zdobytych punktów wynosi 112punktów + 30 punktów za udział w 3 zawodach czyli zawodnik zdobywa w sumie 142punkty.. W przypadku jeżeli zawodników będzie do 50 ligę wygrywa zawodnik który posiada największą ilość punktów. W przypadku gdy zawodników będzie więcej niż 50, zostaną zorganizowane 4 zawody finałowe a udział w nich weżnie po 25 uczestników z poszczególnych grup. W zawodach finałowych sumowane są punkty z wcześniejszych zawodów a zawodnik z największa ilością punktów zostanie mistrzem ligi. W przypadku remisu poszczególnych zawodników w poszczególnych zawodach lub w całej lidze zajmują oni ta sama pozycje. Jeżeli na zawodach zaistnieje sytuacja że kilku zawodników nie złapie ryb na zawodach otrzymują oni wszyscy ta sama ilość punktów, ilość punktów będzie uzależniona od miejsca jakie zajmie ostatni zawodnik z rybami np. ostatni zawodnik z rybą zajął 32 miejsce to otrzymuje 19 punktów osoby bez ryby w tym momencie otrzymują 33 miejsce i otrzymują 18 punktów. Zawodnicy którzy nie wezmą udziału w zawodach otrzymują kolejne miejsce za zawodnikami bez ryby czyli zajmują oni 34 miejsce i zdobywają 17punktów.

Nagrody:

Nagrodami premiowane będą miejsca od 1 do 20.

W zawodach nagrodzeni będą również zawodnicy którzy złapią największą oraz najcięższą rybę w lidze.

Zawodnik który zajmie 1 miejsce w lidze otrzyma PUCHAR MISTRZA LIGI.

Zawodnicy zajmujący 2 oraz 3 miejsce otrzymają puchar pamiątkowy.

Puchary otrzymają zawodnicy którzy złapią najdłuższą oraz najcięższą rybę w lidze.

Lista ufundowanych nagród będzie dostępna ok połowy lipca po dostarczeniu ich przez firmę JAXON KONGER DRAGON.

Nagrody będą rozdawane w dniu ostatnich zawodów ligi. Po wyczytaniu miejsc oraz wyników z całej rywalizacji, nagrody będą wybierane indywidualnie przez uczestników ligi począwszy od miejsca 1 do 20-stego.

Nagrody za najcięższą oraz najdłuższą rybę będą ustalone przez organizatora.

Wpisowe i jego przeznaczenie:

Z doświadczeń wynikających z ubiegłych lat przy organizacji zawodów wędkarskich wynikało że część osób które zapisywało się na zawody wędkarskie zapisywało się na tak zwany wszelki wpadek to znaczy że zapisywali się na zawody z myślą że nie zaszkodzi się zapisać być może później braknie miejsc jak będę miał czas to przyjdę. Przez takie podejście niestety blokowali miejsce na zawodach dla innych osób które chętnie wzięły by udział w tych zawodach. W związku z tym wprowadzone jest wpisowe do ligi w wysokości 30zł na cały okres ligi. Środki które będą pochodziły z wpisowego będą przeznaczone na dodatkowe nagrody.

 

Regulamin:

Przed oraz w trakcie trwania zawodów obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu pod każdą postacią.

Każdy z zawodników musi posiadać siatkę na ryby o minimalnej długości 200cm oraz wypychacz do haczyków.

Każdy z zawodników powinien przybyć na zawody o wyznaczonej godzinie zawodów po sprawdzeniu obecności zawodnik który się spóźnił nie może wziąć udziału w zawodach.

Minimalna ilość uczestników ligi 30 osób w przypadku mniejszej ilości zgłoszeń liga zostaje odwołana a wpisowe zostaje zwrócone zgłaszającemu.

W trakcie trwania zawodów obowiązuje zakaz opuszczania stanowiska wyjątkiem są potrzeby fizjologiczne.

Po sygnale kończącym okres wędkowania zawodnik pozostaje na swoim stanowisku wędkowania do momentu zważenia jego ryb, w przypadku opuszczenia miejsca stanowisko zawodnika zostaje pominięte i zostaje wpisane w protokół brak ryb, wyjątkiem są osoby które są delegowane do warzenia oraz mierzenia ryb a biorą udział w zawodach.

Wyniki poszczególnych spotkań oraz klasyfikacja dostępna będzie na tablicy umieszczonej w naszym salonie.

Każdy uczestnik zgadza się na wykorzystywanie jego wizerunku oraz danych w celach informacyjnych.

W przypadku nie stosownego zachowania zawodnik może zostać zdyskwalifikowany

z całej ligi, zawodnicy którzy zostali zdyskwalifikowani nie będą mogli wziąć udziały we wszelkich zawodach organizowanych przez organizatora.

W zawodach nie mogą wziąć udziału uczestnicy którzy byli zdyskwalifikowani w poprzednich imprezach.

W momencie zapisania się i uiszczenia opłaty wpisowej, wpisowe jest bez zwrotne.

W zawodach mogą wziąć udział osoby niepełnoletnie pod warunkiem obecności opiekuna ( np. rodzica)

Organizator nie bierze odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie a za bezpieczeństwo osoby niepełnoletniej odpowiada opiekun, opiekun musi być obecny podczas brania udziału w zawodach osoby niepełnoletniej przez cały okres zawodów.

Wszystkie ryby złowione podczas zawodów są wypuszczane z powrotem do wody.

Każdy z uczestników podczas wypinania ryby ma obowiązek wypinania haczyka w sposób humanitarny i nienarażający ryby na większe uszczerbki.

UWAGA zgłoszenia do ligi przyjmowane są wyłącznie przez osoby zgłaszające się do ligi, brak możliwości dostarczenia zgłoszenia przez inna osobę.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31-05-2014r. lub do wyczerpania miejsc.

 

TERMINARZ

Zawody nr 1 odbędą się w dniu 08-06-2014

Zawody nr 2 nocne odbędą się w dniach 19/20-07-2014

Termin 3 zawodów będzie podany na zawodach nr2

 
KontynuujKONTAKT

MEDIA-POLIS.PL Krystian Stachura
ul. Kościuszki 1
28-500 Kazimierza Wielka
tel. 796393398

biuro@media-polis.pl